Chương trình khuyến mãi

- Effoc Nguyễn Văn Quá - Effoc Nguyễn Thị Kiêu: Đặt nước qua Zalo giảm 30% (không áp dụng topping và bánh). Áp dụng 2 ly trở lên trong bán kính 2km.

- Hotline Cửa Hàng Nguyễn Văn Quá: 0286 256 9336 (Nhấn phím 3). Zalo: 077 478 4677

- Hotline - Zalo: 0344 519 393

z2036130553384_3ba24a67c8d117f375d4f53f751a104b
cà phê đá
Cà Phê đá
cà phê sữa đá
Cà Phê sữa đá
Americano
coldbrew orange honey
Coldbrew orange honey
Cappuccino
latte caramel
Latte caramel
Mocha Hazelnut
mocha
Mocha
Brown Sugar Espresso Dalgona
Brown Sugar Espresso Dalgona
Mocha caremel
tea fruit cheesefoam pearl (blueberry)
Tea Fruit Cheesefoam Pearl (Blueberry/ Raspberry)
Caramel Milktea Blended
frappe cheesefoam
Frappe Cheesefoam
Choco Matchafoam
tea fruit cheese foam pearl
Cappuccino
Cappuccino Hot
choco caramel
Choco Caramel/ Hazelnut Hot
espresso
Espresso/ Americano Hot
latte caramel
Latte Caramel/ Hazelnut Hot
mocha
Mocha
black forest
Black Forest
Passion Cheese4
Brownie Cheese
Corn cheesecake
Corn Cheesecake
BAMBOO CAKE (matcha than tre)2
Matcha Than Tre
Red Velvet Chese
Red Velvet Cheese

Hoạt động cửa hàng